Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Rudersdal

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Medlemmerne indkaldes herved til ordinær generalforsamling Torsdag d. 11 april 2019 kl. 19.00-21.30 Rudersdal Rådhus, Rådhuskantinen, Øverødvej 2, 2840 Holte
 
Efter generalforsamlingen hygger vi os sammen over et let traktement og efterfølgende politisk debat. Vores to lokale medlemmer af kommunalbestyrelsen Court Møller og Kirstine Flarup Tofthøj kommer med korte indlæg.
 
Vi slutter af med debat sammen med Martin Lidegaard.
 
Tilmelding til spisningen senest fredag d. 5 april 2019 til formanden på mail: nikolajbrasen@gmail.com, eller tlf. 42718072
 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018

4. Budget og kontingent

5. Behandling af indkomne forslag (sendes til formanden senest 8 dage før)

6. Forslag til vedtægtsændringer og afstemning herom. Vedtagne ændringer vil være gældende for de efterfølgende punkter på dagsordenen, hvad der har betydning for punkt 7.

7. Valg af

a.      Formand

b.     3 bestyrelsesmedlemmer 

c.      2 suppleanter

d.     1 revisor

e.      1 revisorsuppleant

8. Generalforsamlingen skal bekræfte, at vores tidligere valg af folketingskandidat stadig er gældende

9. Valg af delegerede til årsmøde i storkredsforsamlingen d. 28. maj 2019

10. Opfordring til at deltage på årsmødet i regionsforsamlingen d. 11. juni 2019. De har afskaffet princippet med delegerede.

11. Valg af delegerede til landsmødet d. 14-15. september 2019

12. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen
Nikolaj Brasen