Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Rudersdal

Mærkesager

Det er Radikale Venstres politik for Rudersdal Kommune

  • Styrker indsatsen for børn, unge og uddannelse

Det gælder i forhold til at styrke daginstitutionerne med flere pædagoger, sørge for at folkeskolerne har ressourcer, så eleverne kan få undervisning og læring på et højt niveau, og sikre at mindst 95% af alle unge på en årgang som minimum får en ungdomsuddannelse. Rudersdal skal vedvarende have attraktive skoler, som de bedste lærere søger til, og hvor eleverne oplever at trivsel og læring på et højt fagligt niveau går hånd i hånd.  

  • Inden for alle områder udvikler sig i en grøn og bæredygtig retning

Rudersdal skal i de kommende år have igangsat affaldssortering i hele kommunen, arbejde målrettet på en langsigtet plan for at få rene søer og åer samt nedbringe CO2-udslippet med kommunale initiativer og i samarbejde med virksomheder og borgere.

  • Styrker det sociale ansvar

Det gælder i forhold til beskæftigelsesindsatsen, indsatsen over for flygtninge samt støtte og hjælp til alle borgere, der har brug for hjælp til dagligdagen.

Rudersdal Kommune skal være en kommune præget af følgende overordnede værdier:

  • Demokrati og nærhed – herunder borgerinddragelse og nærhed
  • Bæredygtighed – økonomisk, miljømæssigt og socialt
  • Rummelighed og mangfoldighed

Demokrati og nærhed
Vi ønsker en kommune som er åben, tilgængelig, og som indgår i, og sørger for en seriøs dialog med borgerne for at finde de bedste løsninger og skabe et fælles grundlag for løsningerne.  Kommunen skal tage nye udfordringer op i dialog med borgere og de lokale medier, så kommunens beslutninger kvalificeres, demokratiet udbredes og beslutningerne kan føres bedre ud i livet. Nærhed skal være et grundlag for løsning af kommunale opgaver, så borgerne oplever at være involveret lokalt.

Bæredygtighed
Vi vil arbejde for at sikre bæredygtige løsninger i kommunen i forhold til økonomi, miljø, socialt ansvar og sundhed. Kommunens rolle og ansvar ønskes medtænkt i en bredere national og global sammenhæng.

Rummelighed
Rudersdal Kommune skal have plads og muligheder til alle borgere. Vi ønsker at skabe og fastholde alsidige tilbud inden for boliger, sundhed og kultur, som tilgodeser den brede befolkning, med særlig fokus på unge og ældre.