Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Rudersdal

Publiceret

27. juli
2018

Medlem

Organisatorisk arbejde: Radikale Venstre har en landsdækkende organisation, som du automatisk bliver en del af som medlem. Rudersdal Radikale Venstre hører til i Nordsjællands Storkreds, hvor vi arbejder tæt sammen med de andre kommuneforeninger. Du får altså rig mulighed for at lære medlemmer fra de andre foreninger at kende, og deltage i arrangementer over hele landet. I Rudersdal holder vi møder en gang om måneden, hvor vores politiske repræsentanter i kommunalbestyrelsen er til stede. I Rudersdal Radikale Venstre besidder vi også flere tillidsposter i partiorganisationen, f.eks. i Hovedbestyrelsen, og vi vil hjælpe dig til, at du kan gøre din indflydelse gældende.

Synlighed: Synlighed er en vigtig del af det politiske arbejde, og det sker på flere måder. Som medlem er det op til dig, om du ønsker at deltage i disse aktiviteter, og hvis du gør, hvilke:

  • I avisen: Rudersdal Radikale Venstre skriver debatindlæg og læserbreve til Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, men også ved lejlighed til landsdækkende aviser, såsom Information og Politiken.
  • På gaden: Vi er tilstede ved de store begivenheder i Rudersdal, såsom Birkerød Kulturnat, Vedbæk Havnedag og Rudersdal Folkemødedag, hvor vi møder borgerne til en god samtale.
  • Debatter: Hvert år arrangerer vi flere debatter til Rudersdal Folkemødedag, som finder sted på Havarthigaarden efter sommerferien. Derudover arrangerer vi også løbende debatter i partiforeningen.
  • Grundlovsdag: Traditionen tro fejrer vi altid Grundlovsdag sammen med Allerød Radikale Venstre i Præstegårdshaven i Birkerød.
  • På nettet: Vi er tilstede på både Facebook, og har også en hjemmeside, som løbende skal vedligeholdes.

Politikudvikling: I Radikale Venstre er der dedikerede arbejdsgrupper til politikudvikling, som du vil få mulighed for at deltage i. I Rudersdal Radikale Venstre har vi deltaget i udvikling af politik både på pensionsområdet og på området for frie agenter.

Valg: I forbindelse med valg til EU og Folketinget hjælper vi til med plakatophængning og uddeling af foldere. Vi er også repræsenteret i Martin Lidegaards kampagnegruppe, og er derfor også med til at få debatter op at stå og på anden måde skabe synlighed omkring vores kandidat, f.eks. ved at arrangere virksomhedsbesøg og pressedækning. Vi er selv ansvarlige for kommunevalget med alle de sjove og spændende opgaver, som dette kræver, altså alt fra strategi til udførelse.