Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Rudersdal

Tid & Sted

05. november 2019 19:00
Administrationscentret Administrationscentret
Stationsvej 36, 3460 Birkerød

Publiceret

19. oktober
2019

Orientering og debat ved Jacob Netteberg

Jacob Netteberg inviterer til orientering og debat om arbejdet i kommunens:
 
- Social- og Sundhedsudvalg:
 
Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter ældreområdet, herunder opgaver vedrørende ældre- og plejeboliger og hjemmehjælp. Indsatsen på psykiatri- og handicapområdet og udbetaling af førtidspension er også en del af udvalgets ansvarsområde.
 
Den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse hører også til udvalgets ansvarsområde. Det samme gør redningsberedskabet og udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Udvalget er overordnet inddelt i tre politikområder: sundhed, ældre og tilbud til voksne med særlige behov.
 
- Beskæftigelse- og Erhvervsudvalg:
 
Erhvervsudvalget ansvarsområde omfatter erhvervsområdet,  kontanthjælpsområdet, sygedagpengeområdet, revalideringsområdet, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt rådgivning og støtte til flygtninge- og indvandrerfamilier.
 
Udvalget er overordnet ansvarlig for fire politikområder: beskæftigelse, erhvervsudvikling ydelser, og flygtninge.