Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Rudersdal

Publiceret

27. august
2014

Politik

Det er Radikale Venstres vision at Rudersdal Kommune:

  • Viser vejen inden for bæredygtige løsninger i kommunalt regi, hvor både økonomiske, miljømæssige og sociale forhold ses i et større samfundsmæssigt perspektiv.
  • Er foregangskommune for sundhed og trivsel blandt borgerne gennem aktiv forebyggelse og rekreative muligheder.
  • Til stadighed styrker det sociale ansvar, således at kommunen altid er åben, imødekommende og tilgængelig for alle.

Rudersdal Kommune skal være en kommune præget af følgende overordnede værdier:

  • Bæredygtighed – økonomisk, miljømæssigt og socialt
  • Rummelighed – herunder mangfoldighed og lighed
  • Demokrati – herunder gennemsigtighed og nærhed

Bæredygtighed
Vi vil arbejde for at sikre bæredygtige løsninger i kommunen i forhold til økonomi, miljø, socialt ansvar og sundhed. Kommunens rolle og ansvar ønskes medtænkt i en bredere national og global sammenhæng.

Rummelighed
Rudersdal Kommune skal have plads og muligheder til alle borgere uanset alder og etnisk tilhørsforhold. Vi ønsker at skabe og fastholde alsidige tilbud indenfor boliger, sundhed og kultur som tilgodeser den brede befolkning, med særlig fokus på unge og ældre.

Demokrati
Vi ønsker en kommune som er åben, tilgængelig og gennemskuelig i politik og administration, og som indgår i og sørger for en seriøs dialog med borgerne og bruger deres ressourcer mest muligt både i forberedelse, beslutning og gennemførelse af de fælles opgaver. Kommunen skal tage nye udfordringer op i dialog med borgere og de lokale medier, så kommunens beslutninger kvalificeres, demokratiet udbredes og beslutningerne kan føres bedre ud i livet.