Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Rudersdal

Vedrører fattige børn lokalpolitikere?

Fattigdom har store konsekvenser, ikke kun den enkelte, men for hele familien, og ikke mindst børnene. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er der blevet flere fattige børn i Danmark, også i Rudersdal. Næsten 50.000 børn i Danmark lever nu i fattigdom, en stigning på 28% på et enkelt år. Afskaffelsen af fattigdom er en af de største udfordringer verden står overfor. Derfor er afskaffelse af fattigdom også en del af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Men vedrører dette mål overhovedet os, og nærmere bestemt en velhaverkommune som Rudersdal? For fattigdom i Danmark ser selvfølgelig anderledes ud end andre steder i verden, også for børnene. Når man taler om en stigning i antallet af børn, som vokser op i fattigdom i Danmark, skyldes det ikke mindst de strammere regler på kontanthjælpsområdet, såsom kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. 225-timers reglen kræver, at man skal arbejde 225 timer inden for et år for at få fuld ydelse. Stramningerne er målrettet forældrene, men rammer indirekte børnene. Men hvad kan man som lokalpolitiker gøre for at hjælpe fattige børn? I en artikel i Rudersdal Avis i foråret blev en gruppe lokalpolitikere spurgt om dette, og to svar gik igen. Forældrene skal hjælpes til at få et arbejde, og at stigningen skyldes flygtninge og familiesammenførte. Altså ikke mange ideer til, hvad man kunne gøre for selve børnene direkte. Dog pegede flere også på det nyligt nedsatte udvalg for Børn- og Unge med særlige behov, som en del af løsningen.


Denne debat vil søge at nærme sig en forståelse af, hvad det vil sige at være et fattigt barn i Danmark, og hvordan man som lokalpolitiker kan medvirke til at fremme FN’s verdensmål om at afskaffe fattigdom blandt børn og give fattige børn et godt børneliv.


Deltagere:


Anne Mette Friis, Børne- og ungechef UNICEF Danmark.


Kirstine Tofthøj, medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal for Radikale Venstre.


Rasmus Hangaard Balslev, Formand, Region Øst, Dansk Socialrådgiverforening


Ordstyrer: Nikolaj Brasen.


Sted: Havarthigaarden, Havarthivej 6 i Holte.


Læs mere om folkemødedagen her: http://rudersdalfolkemoededag.dk/